Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Repki

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


INFORMACJE OGÓLNE
    GMINA (1)
    URZĄD GMINY (1)
    Struktura organizacyjna (1)
    Kierownictwo urzędu i pracownicy (1)
    Jednostki pomocnicze (sołectwa) (3)
    Jednostki organizacyjne gminy (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (0)
    Prowadzone rejestry i archiwa (0)
    Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (2)
    Archiwum naborów na wolne stanowiska urzędnicze (12)
    Nagrania sesji Rady Gminy Repki (1)
    NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA (4)

ORGANY GMINY
    WÓJT (1)
        Informacje osobowe (1)
        Zadania i kompetencje (1)
        Przyjęcia interesantów (1)
    Zarządzenia Wójta (0)
        Zarządzenia Wójta 2021 (42)
        Zarządzenia Wójta 2020 (86)
        Zarządzenia Wójta 2019 (111)
        Zarządzenia Wójta 2018 (31)
        Archwimum (441)
    RADA GMINY (0)
        Skład Rady Gminy (3)
        Komisje Rady i ich skład (0)
            Komisja Gospodarcza, Budżetu i Finansów (KG) (1)
            Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia (1)
            Komisja Rewizyjna (1)
            Komisja skarg, wniosków i petycji (1)
        Protokoły z sesji (1)
        Protokoły z posiedzeń komisji (0)
        Sesje planowane (0)
            Sesje Rady (30)
        Komisje planowane (1)
    Uchwały Rady Gminy (0)
        Uchwały Rady Gminy (0)
            Budżet (196)
            Gospodarka gruntami i nieruchomościami (7)
            Planowanie przestrzenne (13)
            Podatki lokalne (25)
            Pomoc społeczna (18)
            Sprawy organizacyjne (64)
            Wybory (21)
            Ochrona środowiska (17)
            Gospodarka komunalna i inwestycje (36)
            Uchwały Archiwalne (5)
            Oświata (1)
            Pozostałe (9)
        Uchwały Rady Gminy Repki kadencja 2018-2023 (242)

PRAWO LOKALNE
    Statut Gminy (3)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (0)
    Strategia rozwoju (1)
    Inne (0)
        Rejestr Instytucji Kultury (1)

URZĘDOWA TABLICA OGŁOSZEŃ
    Urzędowa Tablica Ogłoszeń (126)
    Archiwum (79)

BUDŻET I FINANSE GMINY
    Uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu (1)
    Uchwała budżetowa wraz załącznikami (0)
        Budżet 2021 (1)
        Budżet 2020 (1)
        Budżet 2019 (1)
        Budżet 2018 (1)
    Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (0)
        WPF na lata 2021-2030 (1)
        WPF na lata 2020-2027 (1)
        WPF na lata 2019-2025 (1)
        WPF na lata 2018-2023 (1)
    Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze (0)
        Informacja za I półrocze 2017 (1)
        Informacja za I półrocze 2018 (1)
        Informacja za I półrocze 2019 (1)
        Informacja za I półrocze 2020 (1)
    Sprawozdanie z wykonania budżetu (0)
        za 2020 rok (1)
        za 2019 rok (1)
        za 2018 rok (1)
        za 2017 rok (1)
        za 2016 rok (1)
    Podatki i opłaty lokalne (20)
        Uchwały podatkowe na 2019 rok (3)
    Sprawozdania budżetowe (0)
        2021 (2)
        2020 (0)
            I kwartał 2020 r (1)
            II kw. 2020 r (1)
            III kwartał 2020r. (1)
            IV kwartal 2020r. (1)
        2019 (0)
            I kwartał 2019 r. (1)
            II kwartał 2019 r. (1)
            III kwartał 2019 r. (1)
            IV kwartał 2019 r. (1)
        2018 (0)
            I kwartał 2018 r. (1)
            II kwartał 2018r. (1)
            III kwartał 2018 r. (1)
            IV kwartał 2018 r. (1)
        2017 (0)
            I Kwartał 2017 roku (0)
            II kwartał 2017 roku (8)
            IV kwartał 2017 roku (11)
        2016 (0)
        2015 (0)
        2014 (0)
    Sprawozdania finansowe (0)
        Za rok 2020 (1)
            Gminny Ośrodek Kultury (1)
            Gminna Biblioteka Publiczna (1)
            GOPS (1)
            Zespół Szkół w Repkach (1)
            Zwspół Szkół w Skrzeszewie (1)
            Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyrozębach-Podawacach (1)
            Urząd Gminy (1)
        Za rok 2019 (0)
            Urząd Gminy (1)
            Zespół Szkół Repki (1)
            Zespół Szkół Skrzeszew (1)
            Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyrozębach (1)
            Sprawozdanie finansowe zbiorcze wszystkich jednostek (1)
            Gminny Ośrodek Kultury (1)
            Gminna Biblioteka Publiczna (1)
            GOPS (1)
        Za rok 2018 (0)
            Urząd Gminy (1)
            Zespół Szkół Repki (1)
            Zespół Szkół Skrzeszew (1)
            Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyrozębach-Podawcach (1)
            Sprawozdanie finansowe zbiorcze wszystkich jednostek (1)
            Gminny Ośrodek Kultury (1)
            Gminna Biblioteka Publiczna (1)
            GOPS (1)
        Za rok 2017 (1)
    Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej (0)
        2019 (2)
        2018 (4)
        2017 (0)
        2016 (0)
        2015 (0)
        2014 (0)
    Majątek Gminy (0)
    Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli (0)
    Uchwały RIO (24)
    Umowy cywilno-prawne (0)

PRZETARGI
    Przetargi (0)
        Otwarte (53)
        Zamknięte (122)
        Roztrzygnięte (127)
        Unieważnione (37)
    Zamówienia publiczne do 130 000 złotych (207)
    Plan zamówień publicznych (5)

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
    Wykaz organizacji pozarządowych z terenu gminy (0)
    Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (1)
    Sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni (0)
    Konkursy ofert na realizację zadań publicznych (1)

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
    Udostępnianie informacji publicznej, która nie została zamieszczona w BIP (0)
    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (0)
    Udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystania (0)
    Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (0)

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Radni (120)
            2019 (14)
            2020 (15)
            2021 (15)
        Pracownicy Urzędu Gminy (54)
            2019 (10)
            2020 (6)
            2021 (7)
        Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych (40)
            2019 (4)
            2020 (5)
            2021 (5)

GOSPODARKA ODPADAMI
    Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (1)
    Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi: (4)
    Informacja o osiągniętych przez Gminę Repki poziomach recyklingu (5)
    Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie GMINY REPKI na lata 2008 - 2032 (1)
    Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (2)
    Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (1)

OCHRONA ŚRODOWISKA
    Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (1)
    Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na świadczenie usług o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (1)
    Rejestr działalności regulowanej (1)
    Pozwolenia wodnoprawne (1)

Informacje odnośnie RODO
    Informacje RODO (2)
    Klauzule informacyjne (19)

SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW W URZĘDZIE - KARTY USŁUG
    Zarządzenie w sprawie kart usług (0)
    Karty usług (0)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA ESP
    Elektroniczna skrzynka podawcza Urzedu Gminy Repki (1)

WYBORY
    UCHWAŁY RADY GMINY (2)
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 (28)
    WYBORY PARLAMENTARNE 2015 (15)
    WYBORY IZBY ROLNICZE 2015 (6)
    WYBORY PREZYDENT RP 2015 (11)
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 (34)
    WYBORY 2014 Parlament Europejski (16)
    PARLAMENT EUROPEJSKI 2019 (7)
    WYBORY IZBY ROLNICZE 2019 (1)
    WYBORY SEJM SENAT 2019 (9)
    WYBORY PREZYDENCKIE 2020 (16)

REFERENDUM
    Referendum 2015 (7)

INFORMACJE DOTYCZĄCE BIP
    Instrukcja obsługi BIP (0)
    Redakcja BIP (0)
    Liczba odwiedzin (0)

ARCHIWUM
    Archiwum (0)

DZIENNIKI USTAW
    Dzienniki Ustaw (1)

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
    Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego (1)

RAPORT O STANIE GMINY
    RAPORT ZA 2018 ROK (3)
    RAPORT O STANIE GMINY 2019 (3)
    RAPORT O STANIE GMINY ZA 2020 ROK (3)

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
    2021 (2)
    2020 (2)
    2019 (0)
        Nabór na wolne stanowiskio urzędnicze - stanowisko do spraw ochrony środowiska, leśnictwa i pozyskiwania środków zewnętrznych (1)
        Nabór na wolne stanowiskio urzędnicze w GOPS - referent ds. świadczeń wychowawczych (3)
        Nabór na wolne stanowiskio urzędnicze - stanowisko do spraw ochrony środowiska, leśnictwa i pozyskiwania środków zewnętrznych (6)
        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw księgowości podatkowej (7)
        Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (1)

Petycje
    2021 (8)
    2020 (2)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (4)

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
    POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 (5)

Koordynator ds. Dostępności
    Koordynator ds. Dostępności (11)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij