Wojt Gminy

przyjmuje mieszkańcow

w sprawach

skarg i wnioskow

w każdy czwartek

w godzinach 15.00 - 16.00