STRUKTURA 

ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY REPKI


Wójt Gminy
Apolonia StasiukReferat Organizacyjny i Obsługi Rady

- Zastępca Wójta

- stanowisko ds. sekretariatu, kadr i organizacji
Lidia Pankiewicz

- stanowisko ds. obsługi rady i promocji gminy
Iwona Floryszczyk

- stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony p.poż i działalności gospodarczej
Paweł Matysiak

- stanowisko ds. oświaty, kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Iwona DmowskaReferat budżetu i finansów

- Skarbnik
Małgorzata Krzymowska


- stanowisko zastępcy skarbnika
Ewa Sikorska
- stanowisko ds. płac i rozliczeń
Anna Komar

- stanowisko ds. księgowości budżetowej


- stanowisko ds. księgowości budżetowej jednostek oświatowych
Marzena Stasiuk

- stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych
Mirosława Woźniak
Dorota Wojtkowska

- stanowisko ds. księgowości podatkowej
Elżbieta Sakowska

- obsługa kasy
Dorota WojtkowskaReferat rolnictwa, ochrony środowiska, inwestycji i gospodarki komunalnej

- Kierownik referatu
Andrzej Skorupka

- stanowisko ds.pozyskiwania środków zewnętrznych i archiwum
Małgorzata Mazurczak

- stanowisko ds. ochrony środowiska, leśnictwa i pozyskiwania środków zewnętrzych
Monika Żabińska

- stanowisko ds.zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych

- stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Klaudia Wantusiak


- sprzątaczka
Wiesława Kowalczyk

-pracownik gospodarczy
Sebastian OlszewskiUrząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i dowody osobiste

- Kierownik USC/ Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
Monika Sulawiak