STRUKTURA 

ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY REPKI


Wójt Gminy
Apolonia StasiukReferat Organizacyjny i Obsługi Rady

- Zastępca Wójta

- stanowisko ds. sekretariatu, kadr i organizacji
Lidia Pankiewicz

- stanowisko ds. obsługi rady i promocji gminy


- stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony p.poż i działalności gospodarczej
Iwona Floryszczyk

- stanowisko ds. oświaty, kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Małgorzata SobieszczakReferat budżetu i finansów

- Skarbnik
Barbara Mercha

- stanowisko zastępcy skarbnika
Małgorzata Krzymowska

- stanowisko ds. płac i rozliczeń
Anna Komar

- stanowisko ds. księgowości budżetowej
Ewa Sikorska

- stanowisko ds. księgowości budżetowej jednostek oświatowych
Marzena Stasiuk

- stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych
Mirosława Woźniak
Dorota Wojtkowska

- stanowisko ds. księgowości podatkowej


- stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi, obsługa kasy
Justyna Nasiłowska Referat rolnictwa, ochrony środowiska, inwestycji i gospodarki komunalnej

- Kierownik referatu


- stanowisko ds.pozyskiwania środków zewnętrznych i archiwum
Małgorzata Mazurczak

- stanowisko ds. ochrony środowiska, leśnictwa i pozyskiwania środków zewnętrzych


- stanowisko ds.zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych
Andrzej Skorupka

- stanowisko ds. gospodarki komunalnej


-woźna
Maria Wojtczuk

-pracownik gospodarczyUrząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i dowody osobiste

- Kierownik USC/ Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
Monika SulawiakRadca Prawny