GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W REPKACH

Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach
ul. Szkolna 3 
08-307 Repki
tel. 25 787 50 80
e-mail: gbp@wp.pl
Dyrektor  GBP- EWA CZARKOWSKA  

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W REPKACH

Gminny Ośrodek Kultury w Repkach
ul. Szkolna 3
08-307 Repki
tel. 25 787 50 80
e-mail: gokrepki@wp.pl
Dyrektor GOK- EWA CZARKOWSKA   

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Parkowa 7
08-307 Repki
tel. 25 787 50 29
e-mail: 
gopsrepki@op.pl
Kierownik GOPS- TERESA STASIUK
Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych