GMINA REPKI
NAZWA GMINY Gmina Repki
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. mazowieckie , pow. sokołowski
KOD 08-307
MIEJSCOWOŚĆ Repki, ul. Parkowa 7
KONTAKT tel. (+48 25) 787-50-23
fax (+48 25) 506-57-00
e-mail: gminarepki@list.pl
Wójt Gminy

Apolonia Stasiuk
tel. (25) 506-57-00
e-mail: gminarepki@list.pl

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Czarnocki
tel. (25) 506-57-00
e-mail: gminarepki@list.pl

Zastępca Wójta

tel. (25) 506-57-22
e-mail:

Skarbnik Gminy

Małgorzata Krzymowska 
tel. (25) 506-57-14
e-mail: m.krzymowska@repki.pl

URZĄD GMINY W REPKACH


ul. Parkowa 7

08-307 Repki


tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 506 57 00
fax: 25 506 57 40

e - mail: gminarepki@list.pl

 

NIP: 823-11-91-027
REGON: 000544533

 

Urząd Gminy w Repkach
przyjmuje interesantów w dni powszednie:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek 7.30 - 15.30
czwartek 8.00 - 16.00

Sobota jest dniem wolnym od pracy

 

 

-należności z tytułu podatków, opłat, czynszów, dzierżaw, odsprzedaży:
Nr: 50922100000035030720000580
 
- dochody z urzędów skarbowych, udziały w PIT, dotacje i subwencje:
Nr: 17922100000035030720000010
 
- opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr: 19 9221 0000 0035 0307 2000 0750

 

 

WYKAZ NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH W URZĘDZIE GMINY
W REPKACH

 

Stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Repki

Numer telefonu

Sekretariat

25 506 57 00

Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe

25 506 57 22

Księgowość budżetowa

25 506 57 11

Skarbnik

25 506 57 14

Oświata

25 506 57 15

Oświata - księgowość

25 506 57 12

Zamówienia Publiczne, zagospodarowanie przestrzenne

25 506 57 18

Inwestyje, ochrona środowiska, leśnictwo

25 506 57 20

Gospodarka odpadami komunalnymi, gospodarka komunalna

25 506 57 21

USC i ewidencja ludności

25 506 57 09

Podatki

25 506 57 10

Podatki - księgowość

25 506 57 03

Kasa

25 506 57 16

GOPS - Kierownik

25 506 57 06

GOPS - księgowość

25 506 57 07

GOPS

25 506 57 04

Świadczenia rodzinne, 500+

25 506 57 23