Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy Repki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Repki na lata 2015-2020"