Przedmiot petycji

Petycja - niewydatkowanie kwoty związanej z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Numer petycji

10/2021

Kategoria

Inne
Podmiot wnoszący

Adam Szulc

Data złożenia

19.11.2021r.

Status Odpowiedź udzielona