Zarządzenie Nr 0050.83.2021 Wójta Gminy Repki z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Repki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.