Zarządzenie Nr 0050.73.2021 Wójta Gminy Repki z dnia 06 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia rekrutacji do Klubu Dziecięcego "Miś Uszatek" w Repkach