URZĄD GMINY W REPKACH


ul. Parkowa 7

08-307 Repki


tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 506 57 00
fax: 25 506 57 40

e - mail: gminarepki@list.pl

 

NIP: 823-11-91-027
REGON: 000544533

 

Urząd Gminy w Repkach
przyjmuje interesantów w dni powszednie:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek 7.30 - 15.30
czwartek 8.00 - 16.00

Sobota jest dniem wolnym od pracy

 

 

-należności z tytułu podatków, opłat, czynszów, dzierżaw, odsprzedaży:
Nr: 50922100000035030720000580
 
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr 19 9221 0000 0035 0307 2000 0750
 
- dochody z urzędów skarbowych, udziały w PIT, dotacje i subwencje:
Nr: 17922100000035030720000010