Zamknij okno

Urząd Gminy Repki Wersja do druku Drukuj dokument

Kierownictwo urzędu i pracownicy

STRUKTURA 

ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY REPKI


Wójt Gminy
KRYSTYNA MIKOŁAJCZUK- BOHOWICZReferat Organizacyjny i Obsługi Rady

- Zastępca Wójta/p.o. Sekretarz
Iwona Wasilewska

- stanowisko ds. sekretariatu, kadr i organizacji
Lidia Pankiewicz

- stanowisko ds. obsługi rady i promocji gminy


- stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony p.poż i działalności gospodarczej
Iwona Floryszczyk

- informatyk
Łukasz Kiryluk 

- stanowisko ds. oświaty, kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Małgorzata SobieszczakReferat budżetu i finansów

- Skarbnik
Barbara Mercha

- stanowisko zastępcy skarbnika
Małgorzata Krzymowska

- stanowisko ds. płac i rozliczeń
Anna Komar

- stanowisko ds. księgowości budżetowej
Ewa Sikorska

- stanowisko ds. księgowości budżetowej jednostek oświatowych
Marzena Stasiuk

- stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych
Mirosława Woźniak
Dorota Wojtkowska

- stanowisko ds. księgowości podatkowej
Wanda Kobylińska

- stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi, obsługa kasy
Justyna Nasiłowska Referat rolnictwa, ochrony środowiska, inwestycji i gospodarki komunalnej

- Kierownik referatu
Teresa Olszewska


- stanowisko ds.pozyskiwania środków zewnętrznych i archiwum
Małgorzata Mazurczak

- stanowisko ds. ochrony środowiska, leśnictwa i pozyskiwania środków zewnętrzych
Aneta Kulesza-Bartosiak

- stanowisko ds.zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych
Andrzej Skorupka

- stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Monika Rosolska

-woźna
Aldona Hardej

-robotnik gospodarczy
Andrzej MieteńUrząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i dowody osobiste

- Kierownik USC/ Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
Monika Sulawiak


Lokalne Centrum Kompetencji
Marcin OsiejewiczRadca Prawny
Stanisław Cieciera

Źródło informacji:
Marcin Osiejewicz
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2016-07-26 11:35:10
Ostatnia zmiana:
2018-08-29 17:07:22