Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Repki

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Mapa biuletynu


INFORMACJE OGÓLNE
    GMINA (0)
    Charakterystyka Gminy (0)
        Gmina (1)
    Jednostki pomocnicze (sołectwa) (1)
    Jednostki organizacyjne gminy (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (0)
    URZĄD GMINY (0)
    Struktura organizacyjna (0)
        Dane podstawowe (1)
    Kierownictwo urzędu i pracownicy (1)
    Prowadzone rejestry i archiwa (0)
    Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (12)
    Nagrania sesji Rady Gminy Repki (1)

ORGANY GMINY
    WÓJT (1)
        Informacje osobowe (0)
        Zadania i kompetencje (1)
        Przyjęcia interesantów (1)
        Pytania do Wójta (0)
    Zarządzenia Wójta (0)
        Zarządzenia Wójta (472)
    RADA GMINY (0)
        Skład Rady Gminy (3)
        Komisje Rady i ich skład (0)
            Komisja Gospodarcza, Budżetu i Finansów (KG) (1)
            Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia (1)
            Komisja Rewizyjna (1)
        Protokoły z sesji (1)
        Protokoły z posiedzeń komisji (0)
        Sesje planowane (0)
            Sesje Rady (41)
        Komisje planowane (0)
    Uchwały Rady Gminy (0)
        Uchwały Rady Gminy (0)
            Budżet (196)
            Gospodarka gruntami i nieruchomościami (7)
            Planowanie przestrzenne (13)
            Podatki lokalne (25)
            Pomoc społeczna (18)
            Sprawy organizacyjne (64)
            Wybory (21)
            Ochrona środowiska (17)
            Gospodarka komunalna i inwestycje (36)
            Uchwały Archiwalne (5)
            Oświata (1)
            Pozostałe (9)
        Uchwały Rady Gminy Repki kadencja 2018-2023 (23)

PRAWO LOKALNE
    Statut Gminy (3)
    Uchwały Rady Gminy (prawo lokalne) (0)
    Zarządzenia Wójta (prawo lokalne) (0)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (0)
    Strategia rozwoju (1)
    Inne (0)

BUDŻET I FINANSE GMINY
    Uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu (0)
    Uchwała budżetowa wraz załącznikami (0)
        Budżet (4)
    Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (0)
    Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze (0)
    Sprawozdanie z wykonania budżetu (0)
    Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu (0)
    Podatki i opłaty lokalne (20)
    Sprawozdania Budżetowe nowe (53)
        2013 (0)
        2014 (18)
        2015 (36)
        2016 (34)
        2017 (16)
            I Kwartał 2017 roku (0)
            II kwartał 2017 roku (8)
            IV kwartał 2017 roku (11)
    Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej (0)
        2017 (2)
        2016 (2)
        2015 (2)
        2014 (3)
    Majątek Gminy (0)
    Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli (0)
    Uchwały RIO (34)
    Umowy cywilno-prawne (0)

PRZETARGI
    Przetargi (0)
        Otwarte (2)
        Zamknięte (86)
        Roztrzygnięte (86)
        Unieważnione (22)
    Zamówienia publiczne do 30 000 euro (53)
    Plan zamówień publicznych (2)

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
    Wykaz organizacji pozarządowych z terenu gminy (0)
    Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (1)
    Sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni (0)
    Konkursy ofert na realizację zadań publicznych (1)

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
    Udostępnianie informacji publicznej, która nie została zamieszczona w BIP (0)
    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (0)
    Udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystania (0)
    Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (0)

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Radni (105)
        Pracownicy Urzędu Gminy (44)
        Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych (35)

URZĘDOWA TABLICA OGŁOSZEŃ
    Urzędowa Tablica Ogłoszeń (140)

GOSPODARKA ODPADAMI
    Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (1)
    Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi: (1)
    Informacja o osiągniętych przez Gminę Repki poziomach recyklingu (1)

Informacje odnośnie RODO
    Informacje RODO (7)

SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW W URZĘDZIE - KARTY USŁUG
    Zarządzenie w sprawie kart usług (0)
    Karty usług (0)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA ESP
    Elektroniczna skrzynka podawcza Urzedu Gminy Repki (1)

WYBORY
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 (28)
    UCHWAŁY RADY GMINY (2)
    WYBORY PARLAMENTARNE 2015 (15)
    WYBORY IZBY ROLNICZE 2015 (6)
    WYBORY PREZYDENT RP 2015 (11)
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 (34)
    WYBORY 2014 Parlament Europejski (16)

REFERENDUM
    Referendum 2015 (7)

INFORMACJE DOTYCZĄCE BIP
    Instrukcja obsługi BIP (0)
    Redakcja BIP (0)
    Liczba odwiedzin (0)

ARCHIWUM
    Archiwum (0)

DZIENNIKI USTAW
    Dzienniki Ustaw (0)

MONITOR POLSKI
    Monitor Polski (0)

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
    Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego (0)

2015

2017

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".